THOSTI International Concrete Sleepers Betonschwellen

Üretim malzemeleri

Kullanılan hammaddelerin kalitesi önemli bir rol oynar. Kusurlu malzeme, üretim zincirinde pahalıya mal olan çalışmama sürelerine sebebiyet verir.

Teslimatını yaptığımız malzeme, dünya çapında başarıyla kullanılıyor.

İlk kullanımdan önce, güncel olarak geçerli kontrol prosedürüne tabi tutulursunuz.

Resim galerisi